Aktualne podręczniki do religii Wydawnictwa WAM

Podręczniki WAM 2016

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty i zwolnieniem z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich Komisja Wychowania KEP wydała w dniu 23 kwietnia 2016 roku komunikat w sprawie podręczników do nauczania w przedszkolnych i szkolnych oddziałach sześciolatków (zerówkach).

BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH dopuszczone na terenie całej Polski pozostają wszystkie podręczniki WAM przygotowane zgodnie ze znowelizowaną Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z roku 2010, czyli:

Przedszkole

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010: Kochamy dobrego Boga

Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KR-1/11, Nasza Boża rodzina, red. W. Kubik

Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-KR-1/11, Bóg kocha dzieci, red. W. Kubik

Grupa pięciolatków i zerówki nr AZ-03-01/10-KR-1/11, Jesteśmy dziećmi Boga, red. W. Kubik

Klasy I –III szkoły podstawowej

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010: W drodze do Wieczernika

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-1/11, Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa, red. W. Kubik

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-KR-1/12, Kochamy Pana Jezusa, red. W. Kubik

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-KR-14/13, Przyjmujemy Pana Jezusa, red. W. Kubik

Klasy IV – VI szkoły podstawowej

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-KR-2/12, Zaproszeni przez Boga, red. Z. Marek

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-KR-5/13, Obdarowani przez Boga, red. Z. Marek,

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-KR-1/14, Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek

Gimnazjum

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010: Pójść za Jezusem Chrystusem

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-1/11, Szukam was, red. W. Kubik

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-3/12, Jestem z wami, red. W. Kubik

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-KR-4/13, Chodźmy razem, red. W. Kubik

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-2/12, Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-12/13, Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-KR-2/14, Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek
 

Liceum i technikum

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010: Świadek Chrystusa

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12, Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele,
red. Z. Marek

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-KR-6/13, Drogi świadków Chrystusa w świecie,
red. Z. Marek

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/10-KR-3/14, Drogi świadków Chrystusa w rodzinie,
red. Z. Marek

==========================================================================

Jednocześnie informujemy, że niektóre starsze podręczniki dla dzieci z klas 0 mogą być nadal w użyciu, ale z ograniczeniem czasowym do 31 VIII 2018 r. W Wydawnictwie WAM dotyczy to podręcznika:

Klasa 0 nr AZ-03-03/1-01, Wędrowanie z Bogiem, s. T. Biłyk, I. Czarnecka, T. Czarnecka, B. Surma

do Programu ogólnopolskiego nr AZ-0-03/1 z 10 III 2003: Radość dzieci Bożych

==========================================================================

Poniżej podajemy listę podręczników, których można używać do 31 VIII 2016 r.

Grupa czterolatków nr AZ-01-03/1-0, Cieszymy się Bogiem (teczka z kartami pracy), red. W. Kubik

Grupa pięciolatków nr AZ-02-03/1-0, Kochamy Boga (teczka z kartami pracy), red. W. Kubik

Klasa 0 nr AZ-03-03/1-0, Wędrowanie z Bogiem (teczka z kartami pracy), s. T. Biłyk, B. Surma

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/1-11, Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, (wyd. z 2006)

Klasa III liceum nr AZ-43-01/1-1, Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12, Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, red. Z. Marek

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-KR-6/13, Drogi świadków Chrystusa w świecie, red. Z. Marek

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/10-KR-3/14, Drogi świadków Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek

Klasa I szkoły zawodowej nr AZ-51-01/1-1, Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie, red. Z. Marek

Klasa II szkoły zawodowej nr AZ-52-01/1-1, Ze Zmartwychwstałym w rodzinie, red. Z. Marek

UWAGA: Informacja na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: http://goo.gl/7WCCu6

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także

Czy będą darmowe podręczniki do religii Wydawnictwa WAM?

Wydawnictwo WAM każdego roku przekazuje nieodpłatnie podręczniki dla najuboższych uczniów. Szczegółowe informacje dotyczące ich dystrybucji otrzymują wydziały katechetyczne kurii diecezjalnych.

Czy e-podręczniki metodyczne Wydawnictwa WAM są darmowe?

E-podręczniki metodyczne Wydawnictwa WAM nie są przekazywane bezpłatnie. Jednak są one o 20% tańsze niż ich wersje drukowane.

Numery programów oraz podręczników Wydawnictwa WAM zgodnych ze "starą" PPK

Tytuły i numery programów oraz podręczników do religii (numery ich dopuszczenia) wydanych przez Wydawnictwo WAM.