Dobra zmiana, czyli lepsza jakość ćwiczeń dla klas 1-3 szkoły podstawowej!

Wychodzimy naprzeciw potrzebom uczniów i w nowym roku szkolnym drukujemy ćwiczenia do klas 1-3 szkoły podstawowej na przyjaźniejszym do pisania papierze. Mamy nadzieję, że jeszcze bardziej zachęci to dzieci do pracy.

W związku z reformą edukacji zwracamy także uwagę katechetów na korelację międzyprzedmiotową. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego [www.ore.edu.pl/podstawa-programowa/7322-podstawa-programowa-2017] przewiduje systematyczne czytanie uczniom lektur. Także na katechezie cenne jest czytanie dzieciom tekstów z podręcznika ucznia. Są one zamieszczone pod hasłem „Przeczytajmy razem!”. Dodatkowe opowiadania można znaleźć w poradniku metodycznym.

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także

Czy będą bezpłatne podręczniki do religii dla uczniów klasy 1 szkoły podstawowej?

Publikujemy oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego z dnia 26 czerwca 2014 r. dotyczące bezpłatnych podręczników do religii dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej.

Sprawdzian nr 3 dla klasy 7 szkoły podstawowej

Sprawdzian nr 3 dla klasy 7 szkoły podstawowej zgodny z serią „W drodze do Emaus”- „Słowo Boga prowadzi człowieka”.

Sprawdzian nr 1 dla klasy 7 szkoły podstawowej

Sprawdzian nr 1 dla klasy 7 szkoły podstawowej zgodny z serią „W drodze do Emaus”- „Bóg na ludzkich drogach”.