Jakie podręczniki planuje Wydawnictwo WAM do klasy 7 szkoły podstawowej?

Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” w klasie 7. zreformowanej szkoły podstawowej uczniowie i katecheci będą korzystać z podręcznika do klasy 1. gimnazjum.

Wydawnictwo WAM przystosowało jedynie okładki dotychczasowych podręczników serii „Odsłonić twarz Chrystusa” oraz „W drodze do Emaus” tak, by widoczne było ich nowe przeznaczenie.

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także

Dobra zmiana, czyli lepsza jakość ćwiczeń dla klas 1-3 szkoły podstawowej!

Wychodzimy naprzeciw potrzebom uczniów i w nowym roku szkolnym drukujemy ćwiczenia do klas 1-3 szkoły podstawowej na przyjaźniejszym do pisania papierze. Mamy nadzieję, że jeszcze bardziej zachęci to dzieci do pracy.

Czy Wydawnictwo posiada sprawdziany do klasy 7 szkoły podstawowej?

Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu katechetów i przedstawiamy sprawdziany dla klasy 7.

Sprawdzian nr 3 dla klasy 7 szkoły podstawowej

Sprawdzian nr 3 dla klasy 7 szkoły podstawowej zgodny z serią „W drodze do Emaus”- „Słowo Boga prowadzi człowieka”.

Sprawdzian nr 1 dla klasy 7 szkoły podstawowej

Sprawdzian nr 1 dla klasy 7 szkoły podstawowej zgodny z serią „W drodze do Emaus”- „Bóg na ludzkich drogach”.