Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Nowelizacja obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wynika z potrzeby dostosowania przepisów tego rozporządzenia do nowego ustroju szkolnego, wprowadzanego z dniem 1 września 2017 r.

Zwracamy uwagę na warunki przygotowania rekolekcji dla uczniów szkoły. Obecnie mogą one być organizowane nie tylko w okresie wielkopostnym, ale także w innym terminie. Ważne jest również przewidziane w rozporządzeniu zadanie szkoły dotyczące czasu rekolekcji: otóż szkoła w trakcie trwania rekolekcji ma w ramach potrzeb realizować funkcję opiekuńczą i wychowawczą.

Całość informacji o rozporządzeniu znajduje się pod adresem: http://www.katecheza.episkopat.pl

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także

Reforma szkoły a szkolna katecheza, czyli korelacja międzyprzedmiotowa na katechezie

Zapraszamy do lektury kolejnego z cyklu tekstów, w których przedstawiamy najważniejsze cele i zadania reformowanej szkoły.

Czy będą bezpłatne podręczniki do religii dla uczniów klasy 1 szkoły podstawowej?

Publikujemy oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego z dnia 26 czerwca 2014 r. dotyczące bezpłatnych podręczników do religii dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej.

Etyka nawet dla jednego ucznia - rozporządzenie MEN trafiło do konsultacji społecznych

Minister Edukacji Narodowej zapowiada zmiany, które pozwolą zapewnić naukę etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu.

Czy trzeba przedstawić dyrekcji szkoły opinię o programie i podręcznikach do religii?

Wielu katechetów szuka tekstu opini na temat nowego "Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach‟ oraz przygotowanych do niego podręczników.