Aktualne podręczniki do religii Wydawnictwa WAM

Podręczniki WAM 2016

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty i zwolnieniem z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich Komisja Wychowania KEP wydała w dniu 23 kwietnia 2016 roku komunikat w sprawie podręczników do nauczania w przedszkolnych i szkolnych oddziałach sześciolatków (zerówkach).

BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH dopuszczone na terenie całej Polski pozostają wszystkie podręczniki WAM przygotowane zgodnie ze znowelizowaną Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z roku 2010, czyli:

Przedszkole

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010: Kochamy dobrego Boga

Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KR-1/11, Nasza Boża rodzina, red. W. Kubik

Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-KR-1/11, Bóg kocha dzieci, red. W. Kubik

Grupa pięciolatków i zerówki nr AZ-03-01/10-KR-1/11, Jesteśmy dziećmi Boga, red. W. Kubik

Klasy I –III szkoły podstawowej

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010: W drodze do Wieczernika

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-1/11, Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa, red. W. Kubik

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-KR-1/12, Kochamy Pana Jezusa, red. W. Kubik

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-KR-14/13, Przyjmujemy Pana Jezusa, red. W. Kubik

Klasy IV – VI szkoły podstawowej

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-KR-2/12, Zaproszeni przez Boga, red. Z. Marek

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-KR-5/13, Obdarowani przez Boga, red. Z. Marek,

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-KR-1/14, Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek

Gimnazjum

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010: Pójść za Jezusem Chrystusem

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-1/11, Szukam was, red. W. Kubik

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-3/12, Jestem z wami, red. W. Kubik

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-KR-4/13, Chodźmy razem, red. W. Kubik

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-2/12, Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-12/13, Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-KR-2/14, Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek
 

Liceum i technikum

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010: Świadek Chrystusa

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12, Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele,
red. Z. Marek

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-KR-6/13, Drogi świadków Chrystusa w świecie,
red. Z. Marek

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/10-KR-3/14, Drogi świadków Chrystusa w rodzinie,
red. Z. Marek

==========================================================================

Jednocześnie informujemy, że niektóre starsze podręczniki dla dzieci z klas 0 mogą być nadal w użyciu, ale z ograniczeniem czasowym do 31 VIII 2018 r. W Wydawnictwie WAM dotyczy to podręcznika:

Klasa 0 nr AZ-03-03/1-01, Wędrowanie z Bogiem, s. T. Biłyk, I. Czarnecka, T. Czarnecka, B. Surma

do Programu ogólnopolskiego nr AZ-0-03/1 z 10 III 2003: Radość dzieci Bożych

==========================================================================

Poniżej podajemy listę podręczników, których można używać do 31 VIII 2016 r.

Grupa czterolatków nr AZ-01-03/1-0, Cieszymy się Bogiem (teczka z kartami pracy), red. W. Kubik

Grupa pięciolatków nr AZ-02-03/1-0, Kochamy Boga (teczka z kartami pracy), red. W. Kubik

Klasa 0 nr AZ-03-03/1-0, Wędrowanie z Bogiem (teczka z kartami pracy), s. T. Biłyk, B. Surma

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/1-11, Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, (wyd. z 2006)

Klasa III liceum nr AZ-43-01/1-1, Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12, Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, red. Z. Marek

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-KR-6/13, Drogi świadków Chrystusa w świecie, red. Z. Marek

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/10-KR-3/14, Drogi świadków Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek

Klasa I szkoły zawodowej nr AZ-51-01/1-1, Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie, red. Z. Marek

Klasa II szkoły zawodowej nr AZ-52-01/1-1, Ze Zmartwychwstałym w rodzinie, red. Z. Marek

UWAGA: Informacja na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: http://goo.gl/7WCCu6

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także