Czy znasz Biblię od tej strony?

Sprawdź i naucz młodzież wyszukiwać w Piśmie Świętym teksty na podstawie sigli oraz odkryj przed nimi świat związków frazeologicznych, które mają pochodzenie biblijne.

Materiały, które przedstawiamy, pozwolą sprawdzić, bądź dopiero wyćwiczyć u uczniów sprawność wyszukiwania w Piśmie Świętym tekstów na podstawie sigli. Jednocześnie wzbogacą one wiedzę uczniów o cały zasób związków frazeologicznych, które mają pochodzenie biblijne i pomogą lepiej rozumieć słowo Boże. 

Uwagi dla katechety

W materiałach (*plik .zip) katecheta znajdzie:

  • Plik do wydrukowania dwustronnie na kartce A4 (dla każdego ucznia lub – do pracy w grupach – tyle, ile planujemy grup)
  • Plik z potrzebnymi fragmentami ze Starego Testamentu
  • Plik z odpowiedziami (pomocny do sprawdzenia pracy uczniów) – do wydruku
  • Plik z odpowiedziami do wyświetlenia w formacie Power Point

W pliku dla uczniów znajdują się ramki ze spisem trzydziestu sześciu biblijnych związków frazeologicznych (ramka A.) i z wyjaśnieniami znaczenia tych związków – w innej kolejności (ramka B.) oraz tabela do wypełnienia z siglami ze Starego i Nowego Testamentu. Sigla ze Starego Testamentu podane są kursywą.

Nie każdy katecheta ma do dyspozycji w szkole odpowiednią liczbę egzemplarzy Starego Testamentu, dlatego w osobnym pliku zamieściliśmy te fragmenty ze Starego Testamentu, które potrzebne są do wypełnienia tabeli.

Pracę można rozłożyć na dwa etapy. W pierwszym uczniowie wypełniają tabelę, a w drugim otrzymują do sprawdzenia pracę innego ucznia (lub grupy uczniów) i odpowiedzi podane na kartce lub wyświetlone na ekranie. Katecheta poleca, by uczniowie podczas pierwszego etapu pisali ciemnym atramentem (tuszem), a przy sprawdzaniu – czerwonym. Tak rozłożona praca pozwoli uczniom zorientować się, gdzie sami popełnili błędy.   

Katecheta w ramach korelacji międzyprzedmiotowej może przypomnieć uczniom, czym jest związek frazeologiczny. Słownik języka polskiego podaje, iż jest to „ustabilizowane w danym języku połączenie wyrazów, którego znaczenie nie wynika ze znaczeń tych wyrazów”.

Warto zwrócić uwagę, iż w literaturze niektóre biblijne związki frazeologiczne nabrały znaczenia innego niż w Piśmie Świętym, np. „głos wołającego na pustyni (puszczy)” jest używany w sytuacjach bezowocnego nawoływania do czegoś, natomiast w Biblii odnosi się do Jana Chrzciciela, którego nawoływanie do nawrócenia odniosło skutek („Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem”- Mt 3,5).

(T.Cz.)

Package icon pobierz plik (1.45 MB)

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także