Katecheta w szkole – bez kompleksów

Przez dwa ostatnie lata MEN podkreślało rolę czytelnictwa i w tym kierunku angażowali się także nauczyciele religii. W tym roku zwracamy uwagę katechetów na dwa z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Jest to punkt 3. priorytetów: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych oraz punkt 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Uczniowie już od najmłodszych lat korzystają z Internetu i mediów społecznych. Wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z nich staje się wręcz palące. Z jednej strony mamy wychowywać młode pokolenie do krytycznego, odpornego na manipulacje odbioru przekazu mediów (z których Internet staje się dominujący). Z drugiej strony działania w mediach społecznych są formą oddziaływania na innych i za takie własne działania każdy człowiek odpowiada w sumieniu przed Bogiem i ludźmi. Dzieci i młodzież nie zawsze zdają sobie sprawę, że wulgaryzmy, obraźliwe słowa czy kłamstwo i plotki są tak samo złe w mediach, jak w realu. Warto przyjrzeć się przeprowadzanym katechezom pod kątem uwrażliwiania dzieci i młodzieży na konsekwencje działania w Internecie.

Link do dokumentu MEN: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/skmbt_c36417070709510.pdf

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także