Sprawdziany wiadomości – klasa 7

Proponujemy gotowe sprawdziany do klasy 7. 

Sprawdziany zostały przygotowane na bazie podręcznika „Jezus uczy i zbawia” do klasy 7 serii „W drodze do Emaus”. Pliki do pobrania dostępne tutaj

Katechetów, którzy są zainteresowani propozycją KLUCZA do sprawdzianów oraz punktacją – zapraszamy do kontaktu pod naszym adresem [email protected]  Sprawdziany są skonstruowane tak, by uczeń mógł się do nich przygotować na postawie podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Stąd KLUCZ zawiera odpowiedzi wyłącznie na bazie tych pomocy katechetycznych. Uczeń może oczywiście dać odpowiedź szerszą lub podkreślić inny, ważny aspekt poruszanych zagadnień. Katecheta może też KLUCZ zmodyfikować zgodnie z nauczaniem na katechezie w danej klasie.

Uwaga: sprawdziany do klasy 7 zgodne z podręcznikiem serii „Odsłonić twarz Chrystusa” zawarte są w materiałach metodycznych. Jeśli jednak ktoś nie ma do nich dostępu, prosimy o kontakt na adres: [email protected]

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także

Sprawdzian dla klasy 7 szkoły podstawowej nr 3

Sprawdzian dla klasy 7 szkoły podstawowej nr 3 zgodny z serią „W drodze do Emaus”- „Słowo Boga prowadzi człowieka”.