Żywe obrazy biblijne - praca z uczniami metodą projektu

Przedstawiamy katechetom temat, który warto zrealizować z młodzieżą w formie projektu. Zaproponujcie uczniom przygotowanie żywego obrazu o tematyce biblijnej. Może to być oczywiście działanie w ramach korelacji międzyprzedmiotowej, np. z językiem polskim lub plastyką, ale przede wszystkim jest to sposób, aby zaangażować uczniów w poznawanie Biblii i odczytywanie znaczenia słowa Bożego. 

Oczywiście chętnie zobaczymy dokonania uczniów i zaprezentujemy je na naszej stronie. Prosimy, przyślijcie zdjęcia waszych żywych obrazów! [Adres: [email protected] ]

W podstawie programowej kształcenia ogólnego zaleca się pracę z uczniami metodą projektu*. Pytaliśmy katechetów, czy wykorzystują tę metodę. Większość zaprzeczała. Jednak prawie wszyscy organizowali w szkole jasełka albo angażowali uczniów w inscenizację misterium paschalnego. A to przecież są projekty!

Dziś przedstawiamy katechetom jeszcze jeden temat, który warto zrealizować z młodzieżą w formie projektu. Zaproponujcie uczniom przygotowanie żywego obrazu dotyczącego scen biblijnych. Może to być oczywiście działanie w ramach korelacji międzyprzedmiotowej, np. z językiem polskim lub plastyką, ale przede wszystkim jest to sposób, aby zaangażować uczniów w poznawanie Biblii i odczytywanie znaczenia słowa Bożego.     

Co trzeba zrobić? Warto pracować według planu. Na przykład:

1. Zapoznanie uczniów z ideą żywego obrazu, czyli tworzeniem przez ludzi obrazu na wzór obrazu malarskiego lub rzeźby.

2. Zaproponowanie uczniom obrazów biblijnych do wyboru lub (w średniej szkole) ustalenie czasu, w ramach którego młodzież samodzielnie wyszuka odpowiednie dzieła sztuki. Na tym etapie wybieramy kilka obrazów lub rzeźb.

3. Zapoznanie się uczestników z tekstami biblijnymi, które były inspiracją dla artystów. Wspólne rozważania na temat danych fragmentów biblijnych i interpretacja wybranych dzieł sztuki.

4. Rozważenie możliwości przestawienia poszczególnych dzieł jako żywych obrazów (możliwości doboru odpowiednich rekwizytów, strojów, scenerii itp.) i dokonanie ostatecznego wyboru.

5. Przygotowanie żywych obrazów: zebranie potrzebnych rekwizytów i przeprowadzenie prób.

6. Prezentacja żywych obrazów, która powinna być powiązana z czytaniem odpowiednich tekstów biblijnych i wyjaśnieniem znaczenia poszczególnych scen.

7. Przygotowanie sprawozdania, np. do galerii szkolnej.

Prezentacja żywych obrazów o tematyce biblijnej może być związana z Olimpiadą Biblijną, ekumenicznym Dniem Biblii lub inną stosowną okazją. Można także przyjąć formułę konkursu: która grupa lub klasa przygotuje najlepszy żywy obraz. Kryteria oceny mogłyby dotyczyć: doboru interesującego obrazu, dokładności przedstawienia, stopnia trudności, ciekawej i wnikliwej interpretacji.

Przypominamy o dwóch ważnych zasadach:

  • Za każdym razem po próbach i po prezentacji zaznaczamy, że zaangażowani uczniowie nie są danymi postaciami, lecz konkretnymi uczniami (tzw. „odczarowywanie roli”).
  • Jeśli chcemy opublikować zdjęcia, możemy to zrobić tylko wtedy, gdy mamy zgodę rodziców lub zgodę pełnoletnich uczestników żywego obrazu.

[T.Cz. – katechizmy.pl]

* W Preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej czytamy:

„Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami.

Projekty mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie podczas pracy nad projektami powinni mieć zapewnioną pomoc nauczyciela – opiekuna. Nauczyciele korzystający z metody projektu mogą indywidualizować techniki pracy, różnicując wymagania.

Wyboru treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, które będą realizowane metodą projektu, może dokonywać nauczyciel samodzielnie lub w porozumieniu z uczniami.

Projekt, w zależności od potrzeb, może być realizowany np. przez tydzień, miesiąc, semestr lub być działaniem całorocznym. W organizacji pracy szkoły można uwzględnić również takie rozwiązanie, które zakłada, że w określonym czasie w szkole nie są prowadzone zajęcia z podziałem na poszczególne lekcje, lecz są one realizowane metodą projektu.

Przy realizacji projektu wskazane jest wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

Te same treści zawiera podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także

Triduum paschalne - wprowadzenie na katechezie

Proponujemy wprowadzenie dzieci na katechezie w obchody Triduum Paschalnego poprzez udział w tworzeniu tzw. żywych obrazów lub żywych posągów.