Żywe obrazy biblijne. Praca z uczniami metodą projektu

Przedstawiamy katechetom temat, który warto zrealizować z młodzieżą w formie projektu. Zaproponujcie uczniom przygotowanie żywego obrazu o tematyce biblijnej. Może to być oczywiście działanie w ramach korelacji międzyprzedmiotowej, np. z językiem polskim lub plastyką, ale przede wszystkim jest to sposób, aby zaangażować uczniów w poznawanie Biblii i odczytywanie znaczenia słowa Bożego.

Oczywiście chętnie zobaczymy dokonania uczniów i zaprezentujemy je na naszej stronie. Prosimy, przyślijcie zdjęcia waszych żywych obrazów! [Adres: [email protected] ]

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także