Nowa Podstawa programowa katechezy już opublikowana

Oczekiwana Nowa Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, która zatwierdzona została przez Konferencję Episkopatu Polski 8 czerwca 2018 r., już się ukazała. Została wydana przez Edycję Świętego Pawła.

Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła wydała właśnie ważny dokument dla katechezy szkolnej i parafialnej. Nowa podstawa programowa katechezy niedługo będzie obowiązywała w miejsce obecnej z 2010 r. Przygotowanie jej miało związek przede wszystkim z reformą edukacji.

W informacjach na stronie Komisji Wychowania Katolickiego czytamy, że w katechezie przyjęto podział edukacyjny inny od tego, który zastosowano w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. W szkole podstawowej pierwszy etap edukacyjny to klasy I-IV, a drugi – klasy V-VIII. Pierwszy etap to przede wszystkim – tak jak dotychczas – przygotowanie do przyjęcia sakramentu pokuty i pełnego uczestnictwa w Eucharystii oraz formacja, która ma wdrażać do częstego praktykowania Komunii świętej. Drugi etap edukacyjny ma być katechezą mistagogiczną, przygotowującą do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz wprowadzającą w historię zbawienia. Trzeci etap edukacji dotyczy szkół ponadpodstawowych. Katecheza na tym etapie ma pomóc w wychowywaniu do dorosłości chrześcijańskiej i kształtowaniu tożsamości kościelnej. Podstawa zawiera także części poświęcone przedszkolu oraz szkole specjalnej.

Źródło: https://opoka.news/nowa-podstawa-programowa-katechezy-kosciola-katolickiego-w-polsce_16847

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także

Nowe podręczniki i pomoce katechetyczne do zreformowanej szkoły

Przygotowujemy się już do pracy nad potrzebnymi podręcznikami i pomocami katechetycznymi w oparciu o nowe wymagania.

Mamy nową Podstawę Programową Katechezy

Konferencja Episkopatu Polski podczas 379. Zebrania Plenarnego w dniu 8 czerwca 2018 roku przyjęła nową Podstawę Programową Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.