Nowy „Program nauczania religii rzymskokatolickiej” – CO NOWEGO?

Czasem słyszymy pytanie: co może być nowego w nauczaniu religii, skoro depozyt wiary się nie zmienił? To pytanie wychodzi z fałszywego założenia, że wiarę można sprowadzić do przekazu wiedzy. Wyraża ono także błędne przekonanie, że język przekazu nie uległ zmianie.

Co nowego znajdą katecheci w „Programie nauczania religii rzymskokatolickiej”? Dzisiaj w telegraficznym skrócie.

             Krótkie przypomnienie: nowa „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” będzie stopniowo obowiązywać od 2020 roku wszystkich katechetów w szkołach, a także – w ramach współpracy szkoły z parafią – w parafiach.

W oparciu o tę „Podstawę programową” zespół powołany przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP stworzył „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”. Program ten ukazał się już w księgarniach. Realizację nowego „Programu nauczania religii” – z myślą o uczniach i katechetach – przewidują podręczniki i pomoce tworzone m.in. w Wydawnictwie WAM.

             NOWE czyli NA NOWO

Czasem słyszymy pytanie: co może być nowego w nauczaniu religii, skoro depozyt wiary się nie zmienił? To pytanie wychodzi z fałszywego założenia, że wiarę można sprowadzić do przekazu wiedzy. Wyraża ono także błędne przekonanie, że język przekazu nie uległ zmianie.

A przecież wiara, która szuka zrozumienia, potrzebuje też nowego wyrazu i nowych form do wyrażenia niezmiennych prawd wiary. Także pytania etyczne stawiane w zmieniającym się kontekście kulturowym oraz społecznym i wraz z rozwojem naukowym i technicznym, wymagają wciąż nowego namysłu (klasycznym przykładem są pytania związane z rozwojem genetyki).

Co nowego znajdą katecheci w „Programie nauczania religii rzymskokatolickiej”? Dzisiaj w telegraficznym skrócie.

             Przedszkole: „Wprowadzenie w życie religijne”

Program dla przedszkola ma tytuł „Spotykam Jezusa”. Nowością jest całkowicie chrystocentryczne ujęcie treści na kanwie roku liturgicznego. Treści te wprowadzane są spiralnie: co roku ta sama tematyka ma być pogłębiana w oparciu o podane teksty biblijne.  

Klasy 1-4 szkoły podstawowej: „Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii”

W programie dla klas 1-4 pt. „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” szczególne zmiany dotyczą klasy pierwszej. Wzięto pod uwagę, że w szkole katecheta spotyka coraz więcej uczniów, którzy dotychczas nie uczestniczyli wcale albo brali tylko sporadycznie udział w praktykach religijnych. Przed katechetami stoi więc zadanie odkrywania dzieciom i z dziećmi rzeczywistości sakralnej. A tego nie dokonuje się poprzez nauczanie „teorii”. Program zawiera wiele treści związanych z doświadczeniami dzieci. Sięganie do tych doświadczeń i ukazywanie ich w świetle wiary jest szansą na ukazanie religijnego wymiaru rzeczywistości.

Klasy 5-8 szkoły podstawowej: „Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia”

W szkole podstawowej w klasach 5-8 uczniowie – wg programu pt. „Bóg kocha i zbawia człowieka” – będą wprowadzani w historię zbawienia jako dzieje, które są ich dziejami, ich życiem z Bogiem. Starotestamentalna historia zbawienia jest wprowadzona liniowo, natomiast Nowy Testament – spiralnie. Nowością jest np. opieranie się w danej klasie głównie na tekstach konkretnej, wskazanej Księgi Ewangelii. W klasie 5 jest to Ewangelia wg św. Mateusza, klasie 6 – Ewangelia wg św. Łukasza, w klasie 7 – Ewangelia wg św. Marka, a w klasie 8 – Ewangelia wg św. Jana.

Treści są skorelowane z edukacją szkolną. Dotyczy to szczególnie historii Kościoła, choć jest ona potraktowana propedeutycznie poprzez zapoznawanie z życiem i działalnością ludzi Kościoła, zwłaszcza świętych.

            Szkoły ponadpodstawowe: „Katecheza tożsamości chrześcijańskiej”

W programie dla szkół ponadpodstawowych wzięto pod uwagę wszystkie szkoły tego typu. Jest więc program dla liceum oraz osobno dla technikum. Obydwa mają tytuł „Z Bogiem w dorosłe życie”. Dla szkoły branżowej I stopnia przygotowano program pt. „Ku dorosłości”, a dla szkoły branżowej II stopnia – pt. „Z Bogiem w dorosłym życiu”.

W liceum i technikum program wprowadza w chrześcijańską antropologię, opartą na doświadczeniu człowieka i Objawieniu Bożym. Człowiek, jako osoba obdarzona wolną wolą, dorasta do wolności. Wspólnym mianownikiem programów dla szkół ponadpodstawowych jest oparcie treści na uniwersalnych ludzkich poszukiwaniach wiary, nadziei i miłości.

T.C.-www.katechizmy.pl

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także

Podręczniki do nowej podstawy programowej najwcześniej od 2020 r.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP ogłosiła uchwałę w sprawie obowiązywania nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii.

Niepotrzebny spór religijny - Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

W odpowiedzi na złożenie w Sejmie ustawy, która konkretyzuje koncepcję szkoły świeckiej, biskup Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wydał oświadczenie.

Religia w szkole polskiej na tle standardów europejskich i w świetle polskiego prawa.

W związku z wywołaną przez niektórych polityków jakoby sporną kwestią nauczania religii w szkole polecamy katechetom krótkie oświadczenie i wyjaśnienia zamieszczone na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP.