List od Pana Boga (zajęcia manualne)

Dzieci rozumieją świat w oparciu o myślenie konkretne. Na katechezie wprowadzającej pojęcie Pisma Świętego warto wszechstronnie uaktywnić uczniów, m. in. organizując zajęcia manualne.

 

Wprowadzenie na katechezie pojęcia Pisma Świętego jako listu Boga do ludzi może ułatwić małym uczniom zrozumienie, kto jest Autorem Biblii i do kogo skierowane są słowa w niej zawarte. Może także być początkiem zrozumienia, że słowo Boże ma moc przemieniania ludzi i ich życia.

Dzieci rozumieją świat w oparciu o myślenie konkretne. Na katechezie wprowadzającej pojęcie Pisma Świętego warto wszechstronnie uaktywnić uczniów, m. in. organizując zajęcia manualne.

Proponujemy wykonanie prostej koperty, do której uczniowie włożą ilustrację okładki Pisma Świętego. Może to być początkiem tworzenia przez dzieci tzw. lapbooka (własnej pomocy dydaktycznej zwanej „książką na kolanach”).

PDF icon List od Pana Boga - koperta (217.53 KB)

PDF icon Biblia - do wydruku (205.32 KB)

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także