Dokument o ludzkim braterstwie – na katechezie

Papież Franciszek w dniach 3-5 lutego 2019 r. odbył podróż apostolską do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Była to pierwsza w historii wizyta papieża na Półwyspie Arabskim. W trakcie tej wizyty Papież Franciszek jako Zwierzchnik Kościoła katolickiego oraz Wielki imam Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb podpisali wspólny „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”.

Przestawiamy propozycję zajęć z młodzieżą w oparciu o Dokument.

W Dokumencie została sformułowana prośba, by z Dokumentem tym zapoznać także młodych ludzi na całym świecie: „Al-Azhar i Kościół katolicki proszą, aby niniejszy Dokument stał się przedmiotem badań i refleksji we wszystkich szkołach, uniwersytetach i instytutach formacyjnych, pomagając w ten sposób wychowywać nowe pokolenia, które przyniosłyby dobro i pokój innym, a na całym świecie były obrońcami uciskanych i naszych najmniejszych braci i sióstr”.

PDF icon Dokument o braterstwie - do druku (465.57 KB)

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także

Dzień Świętości Życia – na katechezie

Pamiętajmy na katechezie o Dniu Świętości Życia

Co się stało z naszym podobieństwem do Boga? O grzechu na katechezie

Jak wprowadzić uczniów szkoły podstawowej w klasach 4-8 w rzeczywistość skutków grzechu pierworodnego i naszych grzechów? Proponujemy ćwiczenie, które pomoże zobrazować uczniom, jak grzech niszczy pierwotny obraz Boga w człowieku.

Religia w szkole – kiedy jest obowiązkowa

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach i szkołach