Zbuntowana młodzież – jak prowadzić katechezę

Sam brak argumentów ze strony ucznia nie świadczy o tym, że się z katechetą i nauczaniem Kościoła zgodził.

Jak rozmawiać z młodzieżą na tematy, które wzbudzają nie tylko kontrowersje, ale także wielkie emocje, a czasem wręcz agresję?

Etapy pracy:

  1. Katecheta lub przygotowany uczeń przedstawia różne poglądy na dany kontrowersyjny temat (przedstawienie „mapy poglądów” na dany temat).
  2. Uczniowie określają swoje miejsce pośród tych poglądów: z którym poglądem się zgadzają lub jest im najbliższy. Mogą to zrobić na forum, lepiej jednak, gdy ten etap będzie przeprowadzony w anonimowej ankiecie lub po prostu każdy tylko się nad tym zastanowi.
  3. Katecheta ukazuje motywację i skutki różnych wyborów z tej mapy lub uczniowie zastanawiają się nad motywacją i skutkami (można zanotować je w punktach na tablicy).
  4. Katecheta przedstawia nauczanie Kościoła na dany temat.
  5. Wyciągnięcie wniosków, np.:

- anonimowa ankieta,

- modlitwa (powiedz Bogu w myślach, jakie wnioski wyciągasz),

- zapisanie swojego wniosku w zeszycie.

Na co zwrócić uwagę, jeśli dyskusja zamieni się w przerzucanie argumentami

Im więcej katecheta wie i im sprawniej potrafiłby odeprzeć niewłaściwe argumenty uczniów – tym bardziej potrafi powstrzymać się przed ich „torpedowaniem”. Młodzież często sama dochodzi do dobrych wniosków. Co nie oznacza, że katecheta nie ma przedstawiać jasno argumentów za nauczaniem Kościoła.  Jednak „przypieranie” młodych ludzi „do muru” nie przynosi dobrych skutków.

Chodzi o to, by nie stawiać młodego człowieka w sytuacji, w której czuje się zmuszany do przyjęcia argumentów albo przyznania się, że się mylił. Sam brak argumentów ze strony ucznia nie świadczy o tym, że się z katechetą i z nauczaniem Kościoła zgodził.

Warto natomiast pamiętać, że chociaż uczniowie nie przyznają wprost racji katechecie, często mądra katecheza „pracuje” w ich umyśle i życiu. Przyswajają pewne treści powoli, czasem pod wpływem doświadczeń. Niejednokrotnie potem poznane na katechezie argumenty są im pomocne w życiu i w rozmowach z innymi i posługują się nimi całkiem szczerze jako swoimi.

[T.Cz.-www.katechizmy.pl]

 

 

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także