Tematy majowe i zabawy katechetyczne

W maju zapraszamy do skorzystania ze scenariuszy katechez i zabaw katechetycznych dla dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej.

Okres wielkanocny

Przedszkole i klasy 1-3 SP. Katecheza: Wielka radość Wielkiej Nocy – spotkanie ze Zmartwychwstałym. Katecheza utrwalająca przeżycie wielkiej radości Zmartwychwstania Pańskiego. Zabawa: taniec Wybawca; doświadczenie „zniewolenia” i „wyzwolenia” dzięki działaniu Wybawcy: Tutaj

Najświętsza Maria Panna Królowa Polski

Czyją Królową jest Najświętsza Maryja Panna: Polski, Hiszpanii, Portugalii, a może Meksyku? Dlaczego jest tak wiele różnych obrazów i Sanktuariów Matki Bożej? Kogo dotyczą Jasnogórskie Śluby Narodu?

To pytania, które padają w naszej propozycji katechezy dla klas IV-VI szkoły podstawowej – związanej z Uroczystością NMP Królowej Polski: Tutaj

„Majowe” zabawy na katechezie

Matka Boża prowadzi nas do nieba. Propozycja do wykorzystania na różnych poziomach nauczania, tak w przedszkolu, jak i w młodszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci lubią wielokrotnie powtarzać tę samą zabawę i same dają znać, gdy przestaje być ona dla nich atrakcyjna: Tutaj

Nabożeństwo majowe

Scenariusz katechezy, która zawiera elementy zabawy, czytania Pisma Świętego oraz modlitwy dla dzieci wzorowanej na Litanii Loretańskiej: Tutaj

 

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także