To trzeba wiedzieć i rozpoznawać – o herezjach (nie tylko dla katechetów)

Po bardzo krótkim wprowadzeniu Autor przedstawia na tle historii Kościoła herezje, które niektórzy złożyli do lamusa historii. Z pozoru anachroniczne, okazuje się, że mają się dobrze i dzisiaj. Odradzają się w coraz nowych odsłonach i wciąż znajdują swoich „wyznawców”.

Dlaczego polecamy książkę pt. „Herezje” autorstwa znakomitego patrologa o. Henryka Pietrasa SJ? Dlatego, że Autor w tej wręcz kompaktowej pozycji:

  • jasno, celnie i krótko przedstawia , na czym polegały (polegają) herezje;
  • ukazuje największe herezje na tle historii chrześcijaństwa;
  • wskazuje na to, które herezje mają się dobrze do dzisiaj i niestety znajdują zwolenników nie tylko poza, ale i w Kościele;
  • a to wszystko metodycznie, ale syntetycznie wykłada w naprawdę niewielkiej objętości książce!

Po bardzo krótkim wprowadzeniu Autor przedstawia na tle historii Kościoła herezje, które niektórzy złożyli do lamusa historii. Z pozoru anachroniczne, okazuje się, że mają się dobrze i dzisiaj. Odradzają się w coraz nowych odsłonach i znajdują swoich „wyznawców”. Przykłady:

* Większość bajek dla dzieci niesie przesłanie manichejskie równorzędnej walki dobra i zła w świecie.

* Byli już w dziejach tacy, jakich i dziś spotykamy, którzy „z zapamiętaniem czytali Pismo Święte, ale nie tyle po to, by odkrywać coraz bardziej Pana Boga, ile działanie Szatana, którego widzieli wszędzie”.

* Niektóre metody coachingu personalnego (życiowego) opierają się na przeświadczeniu, że człowiek jest samowystarczalny, czyli zbawi się sam.

* Przekonanie, że do zbawienia niepotrzebny jest Kościół, sakramenty, ani modlitwa, bo wszystko zależy od nas samych – prowadzi nie tylko do klęski i depresji, ale także do starej herezji pelagianizmu.

* Nasze z pozoru niewinne wychowawczo „bądź grzeczny, a pójdziesz do nieba” bywa odsłoną przekonania, że to dzięki własnemu wysiłkowi człowiek może się zbawić…

Katecheta znajdzie w książce celne uwagi i przykłady, jak choćby ten o wolności: „Wolność od Boga, chociażby śnili o niej nawet filozofowie, jest po prostu piekłem. […] To tak, jak gdyby ktoś, widząc tonącego, w imię jego wolnej decyzji nie udzielał mu pomocy, czekając aż jej wezwie; on zaś zakrztuszony wodą, pomocy nie wezwie już nigdy”1.

Książkę można kupić w księgarni wysyłkowej: TU

-------------------------------------------

Przypominamy nasze plany na czas wakacji:

  • propozycje lektur wakacyjnych dla katechetów oraz
  • małe wprowadzenie w nową „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i nowy „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” (które zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2020/2021).

[T.Cz. - www.katechizmy.pl]

---------------------------------

1 A. Baron, „Spór o Pawła, spór o człowieka czy spór o Boga; refleksje na marginesie kontrowersji pelagiańskiej”, [w:] Pelagiusz, „Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian”, ŻMT 15, Kraków 1999, s. 83-84. Cyt. za: H. Pietras, „Herezje”, Kraków 2019, s. 112.

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także