Rok szkolny na horyzoncie: Katecheta w szkole - bez kompleksów!

Zwracamy uwagę na trzy (spośród sześciu) podstawowe kierunki polityki oświatowej, wskazane przez MEN jako priorytety w roku szkolnym 2019/2020.

Początek roku szkolnego już na horyzoncie. Przypominamy więc, że katecheta jako „nauczyciel religii” jest pełnoprawnym uczestnikiem realizacji polityki oświatowej państwa. W tym roku zwracamy uwagę na trzy (spośród sześciu) podstawowe kierunki tej polityki, wskazane przez MEN jako priorytety w roku szkolnym 2019/2020. Są to punkty:

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

5. [Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów], w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Katecheta zapewne znajdzie w swoich programach te treści i wymagania, które dotyczą priorytetów MEN.

Zapoznawanie uczniów z mechanizmami uzależnień, motywowanie do pracy nad sobą i do czujności w tej dziedzinie – to także nasze zadania wynikające z podstawowych zadań katechetycznych.

Na każdym etapie nauczania religii znajdziemy treści, które dotyczą wychowania do życia we wspólnocie oraz rozwijania świadomej postawy patriotycznej.

O bezpiecznym i celowym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych pisaliśmy już w zeszłym roku szkolnym. Powtórzymy, że skoro uczniowie już od najmłodszych lat korzystają z Internetu i mediów społecznych, to wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z nich staje się wręcz palące. Z jednej strony mamy wychowywać młode pokolenie do krytycznego, odpornego na manipulacje odbioru przekazu mediów (spośród których Internet staje się dominujący). Z drugiej strony działania w mediach społecznych są formą oddziaływania na innych i za takie własne działania każdy człowiek odpowiada w sumieniu przed Bogiem i ludźmi. Warto przyjrzeć się przeprowadzanym katechezom pod kątem uwrażliwiania dzieci i młodzieży na konsekwencje działania w Internecie.

Link do dokumentu MEN: TU

[T.C. – www.katechizmy.pl]

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także