KLASA 6 - Sprawdzian nr 4 – Boże Narodzenie

Jeśli katecheta chce na bazie tego sprawdzianu przygotować własną wersję, może otrzymać go w pliku Worda, pisząc (imiennie) na adres: [email protected]

Sprawdzian nr 4 dla klasy 6 obejmuje nie tylko kolejny okres liturgiczny – Narodzenie Pańskie. Zawiera także sprawdzenie znajomości Pisma Świętego w zakresie treści całego I półrocza katechizacji w klasie 6. Sprawdzane wiadomości dotyczą materiału z podręcznika „Przemieni przez Boga” serii „Drogi Przymierza”. Jeśli katecheta chce na bazie tego sprawdzianu przygotować własną wersję, może otrzymać go w pliku Worda, pisząc na adres: [email protected]

Katechetom udostępniamy także KLUCZ do sprawdzianów z przykładowymi odpowiedziami i propozycją oceniania.

Uwaga: na tym sprawdzianie katecheta może rozdać uczniom egzemplarze Pisma Świętego. Ułatwi to odpowiadanie na pytania, ale warto pamiętać, że umiejętność posługiwania się Biblią i wyszukiwania wskazanych fragmentów zgodnie z siglami jest ważniejsza niż pamięciowe opanowanie materiału. Na katechezie zawsze warto dawać uczniom do ręki Pismo Święte, by jak najczęściej z niego korzystali.

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także