Boże Narodzenie na obrazach

Zajęcia można także przeprowadzić bez pisemnej pracy - w formie rozmowy: wtedy uczniowie w zależności od wybranej ilustracji siadają w wyznaczonych dla danej grupy miejscach.

Wprowadzamy uczniów w katechezę tekstem biblijnym Iz 9, 1-5 (proroctwo Izajasza - tekst w prezentacji) oraz śpiewem kolędy. Można podczas śpiewu wyświetlać na ekranie zdjęcia obrazów.

Po modlitwie zatrzymujemy się na każdej ilustracji i prosimy, by uczniowie omówili, co widzą (jak najwięcej szczegółów: postaci, twarze, co wyrażają miny osób, gesty, stroje, zwierzęta, sprzęty, tło, kolory). 

Następnie zapowiadamy, że uczniowie będę mieli wybrać, która ilustracja najbardziej przybliża im tekst proroctwa: wyświetlamy polecenie i ostatni slajd: ponumerowane ilustracje. Uczniowie mają uzasadnić pisemnie swój wybór. Zajęcia można przeprowadzić tylko w formie rozmowy: wtedy uczniowie w zależności od wybranej ilustracji siadają w wyznaczonych dla danej grupy miejscach (np. w poszczególnych rzędach lub ławkach), tworząc „zwolenników” danej ilustracji. Następnie mają za zadanie przekonać do swojego wyboru pozostałych.

Katechezę kończymy, śpiewając znowu wybraną kolędę.

tc

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także