„Szukam cię” – nowy podręcznik dla klasy 5 SP

Ktoś zapytał, dlaczego w tytule pierwszego podręcznika tej serii: „Szukam cię”, w słowie „cię” jest mała, a nie wielka litera. Czy nie lepiej byłoby dać tytuł „Szukam Cię”, który stanowiłby nawiązanie do naszych pytań o Boga?

Tytuł nowej serii katechizmów Wydawnictwa WAM dla klas 5-8 nawiązuje do podstawowego wezwania, jakie Bóg kierował przez wieki do ludu Pierwszego Przymierza i które kieruje również do swojego Kościoła: „Słuchaj, mój ludu”.  

Autorzy podręcznika dla klasy 5, pt. „Szukam cię” oparli się na doświadczeniach katechetów i uczniów korzystających z serii „Odsłonić twarz Chrystusa” (która powstała w poprzednich latach pod kierownictwem ks. Władysława Kubika SJ z myślą o gimnazjum). Jest to jednak realizacja nowej koncepcji pomocy katechetycznych, dostosowanej do zmienionych potrzeb oraz możliwości szkoły i uczniów.

Ktoś zapytał, dlaczego w tytule pierwszego podręcznika tej serii: „Szukam cię”, w słowie „cię” jest mała, a nie wielka litera. Czy nie lepiej byłoby dać tytuł „Szukam Cię”, który stanowiłby nawiązanie do naszych pytań o Boga? Jednak tytuł programu, do którego powstał podręcznik, nie przez przypadek brzmi „Bóg poszukuje człowieka”. Tak, to Bóg szuka pierwszy. Nasze poszukiwanie jest odpowiedzią na Jego kochające „Gdzie jesteś?”, skierowane do nas, odkąd z własnej winy straciliśmy Go z oczu. Bóg pierwszy mówi do człowieka: „Szukam cię”.

Podręcznik za pomocą pytań i zadań prowadzi uczniów przez kolejne etapy katechezy: od prostego, bliskiego im doświadczenia, przez wyjaśnienie tego doświadczenia w świetle słowa Bożego i historii zbawienia, do wniosków ogólnych, odnoszących się do znanych uczniom sytuacji życiowych i wreszcie ‒ do wniosków dotyczących każdego z nich osobiście (tj. do autorefleksji i modlitwy). Dla chętnych uczniów są także zadania, które wskazują, jak interpretować w świetle słowa Bożego poznawaną historię nie tylko Kościoła, ale także Polski i świata oraz wydarzenia społeczne współczesne.

Treści programu zostały w podręczniku zawarte w tekstach biblijnych, ilustracjach (obrazach, zdjęciach, rysunkach i schematach), w opowiadaniach, a także… w samych pytaniach i zadaniach. Króciutkie podsumowania w formie kilku punktów znajdzie uczeń w „Ważnej wiadomości”.

Wiele materiałów, które w poprzednich latach zamieszczone były na płycie CD, obecnie katecheta znajdzie na stronie katechetycznej Wydawnictwa WAM: www.katechizmy.pl. Dostępne dla wszystkich będą materiały do druku (np.: plany wynikowe, sprawdziany, ankiety dla uczniów) oraz multimedialne (np.: prezentacje, krótkie filmy, linki do nagrań).

W pakiecie znajduje się także „Poradnik metodyczny” w wydaniu papierowym. Został on pomyślany tak, by mógł służyć zarówno katechetom doświadczonym, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę. W poradniku katecheta znajdzie przede wszystkim scenariusze lekcji.

Każdy scenariusz zawiera:

  • spis pomocy przydatnych w trakcie katechezy oraz gotowe materiały do kserowania,
  • plan każdej katechezy,
  • rozpisane szczegółowo poszczególne punkty planu,
  • wskazówki, jak prowadzić uczniów przez kolejne etapy zajęć,
  • modlitwy oraz teksty pieśni i piosenek,
  • linki do ciekawych artykułów na tematy związane z katechezą,
  • rozkład materiału oraz propozycję kryteriów oceniania.

Szczegóły dotyczące nowego podręcznika można znaleźć TU

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także