Etyka nawet dla jednego ucznia - rozporządzenie MEN trafiło do konsultacji społecznych

Minister Edukacji Narodowej zapowiada zmiany pozwalające zapewnić naukę etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Zmiana ta stworzy też możliwość organizacji lekcji religii dla uczniów należących do kościołów mniejszościowych lub związków wyznaniowych o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej, które nie mogą obecnie korzystać z przysługujących im praw konstytucyjnych.

Więcej informacji oraz tekst rozporządzenia znajduje się tutaj

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także