klasa 8

podręcznik szkolny
Cena det.: 
20.00 zł
ISBN: 
978-83-7505-774-4
Wydanie: 
pierwsze wznowione
Rok wydania: 
2018
Seria: 
W drodze do Emaus
Stron: 
228
Oprawa: 
miękka
SKU: 
67402

Podręcznik do religii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)
Podstawa programowa katechezy (2010)

Podręcznik Jezus działa i zbawia zawiera materiały, w których skupiono uwagę wokół chrześcijańskiego rozumienia wolności oraz uczenia się, jak z niej należy korzystać.

Rozdziały zawsze rozpoczynają się jednostką przybliżającą znaczenie wybranej perykopy biblijnej. Ma ona na celu pomagać młodzieży w odkrywaniu "Bożego myślenia" oraz jego akceptacji. W ten sposób uczeń powinien zauważyć bogactwo Słowa Bożego, a także uczyć się samodzielnie je interpretować.

Treści skoncentrowane są wokół chrześcijańskiego rozumienia wolności oraz uczenia się, jak z niej należy korzystać. Za podstawę kształcenia takich postaw przyjęto wezwanie do naśladowania Jezusa w codziennym życiu, które On kieruje do ludzi w Kazaniu na Górze.

Materiał treściowy podzielony został na siedem rozdziałów (grup tematycznych). Przyporządkowane im treści mają udzielać katechizowanym odpowiedzi na ludzkie pytania o szczęście, miłość, życie, których udziela Bóg.

Podręcznik zgodny z programem nauczania "Pójść za Jezusem Chrystusem" nr AZ-3-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-32-01/10-KR-12/13
Data dopuszczenia: 20.05.2013
Nr Imprimatur - dopuszczenia do druku: 674/2013

 

Najtaniej kupisz na
Oceń: 

Skomentuj