klasa 7

podręcznik szkolny
Cena det.: 
20.00 zł
ISBN: 
978-83-7505-766-9
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2011
Seria: 
Odsłonić twarz Chrystusa
Stron: 
144
Oprawa: 
miękka
SKU: 
61528

Podręcznik do religii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Władysław Kubik SJ (red.)
Podstawa programowa katechezy (2010)

Podręcznik nawiązuje swoją formą i proponowanymi metodami pracy do serii "Odsłonić twarz Chrystusa". Podręcznik został napisany na bazie Podstawy programowej oraz Programu nauczania religii z 2010 r. Zawarte w nim nowe treści odnoszą się do historii zbawienia Starego Testamentu (uczniowie poznają lepiej niektóre postacie i ich znaczenie), historii Kościoła (w Europie i Polsce) oraz postaci polskich świętych. Treści podręcznika są również skorelowane z Podstawą programową kształcenia ogólnego. Niezmienione jednak zostały ani ogólne założenie serii, ani forma i metodyka podręczników.

Podręcznik Szukam was ma służyć jako pomoc w ewangelizacji i formacji młodzieży oraz prowadzeniu jej do dojrzałości chrześcijańskiej.

Układ treści i zadań w podręczniku sprzyja zdobywaniu przez uczniów umiejętności niezbędnych podczas egzaminu i następnych etapów nauczania, m.in. analizy i interpretacji tekstów literackich (w tym lektur szkolnych), dzieł malarskich, czytania ze zrozumieniem, różnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Podręcznik zgodny z programem nauczania "Pójść za Jezusem Chrystusem" nr AZ-3-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-31-01/10-KR-1/11
Data dopuszczenia: 30.05.2011 r.
Nr Imprimatur - dopuszczenia do druku: 1653/2011

Najtaniej kupisz na
Oceń: 

Skomentuj