klasa 2

podręcznik szkolny
Cena det.: 
19.50 zł
ISBN: 
978-83-7767-057-6
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2012
Seria: 
W drodze do Wieczernika
Stron: 
142
Oprawa: 
miękka
SKU: 
64545

Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

Władysław Kubik SJ (red.)
Podstawa programowa katechezy (2010)

Treści podręcznika skupione są wokół tematu odkrywania miłości Bożej w Piśmie Świętym, osobie Jezusa Chrystusa, przeżywaniu roku liturgicznego oraz doświadczeniu życia codziennego (słuchanie, odpowiadanie, dziękowanie, przepraszanie, przebaczanie, przyjmowanie darów i obdarowywanie).

Katechizm posiada również jedynostki lekcyjne związane z przygotowaniem do Pierwszej Komunii Świętej w kl. 2, które dotyczą sakramentów, pojęcia grzechu i nawrócenia, sumienia, miłosierdzia Bożego, warunków i formuły spowiedzi, gestów związanych z przyjęciem sakramentu pojednania i Eucharystii.

W podręczniku znajdują się teksty PRZECZYTAJMY RAZEM! Stanowią one propozycję lektury podczas lekcji religii i do samodzielnej pracy w domu. Mogą również służyć jako wstęp do rozmów z dzieckiem na tematy religijne lub do wspólnej wieczornej modlitwy.

Na ostatnich stronach podręcznika, w rozdziale " Pacierz rodziny Jezusa", dzieci i rodzice znajdą teksty najważniejszych modlitw.

Podręcznik zgodny z programem nauczania "W drodze do Wieczernika" nr AZ-1-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-12-01/10-KR-1/12
Data dopuszczenia: 7.05.2012 r.
Nr Imprimatur - dopuszczenia do druku: 1684/2012

Najtaniej kupisz na
Oceń: 

Skomentuj