Informacje i aktualności dla katechetów

 

Rok szkolny na horyzoncie: Katecheta w szkole - bez kompleksów!

Zwracamy uwagę na trzy (spośród sześciu) podstawowe kierunki polityki oświatowej, wskazane przez MEN jako priorytety w roku szkolnym 2019/2020.

Warto wiedzieć: krótko o nowej „Podstawie programowej katechezy KK w Polsce”

Nowość tego dokumentu nie ogranicza się do podziału „materiału katechetycznego” zmienionego zgodnie ze strukturą zreformowanego szkolnictwa. Przestawiamy kilka ważnych różnic.

Przygotujmy się zawczasu: IX Tydzień Wychowania

„Zamieszkać razem z Jezusem”

Plany wynikowe na rok 2019-2020 uaktualnione – do pobrania

Uaktualnione rozkłady materiału (plany wynikowe) dla katechetów na rok szkolny 2019-2020 są już dostępne.

Bezcenna pomoc katechetyczna

Jak ożywić katechezę? Ważne są nie tylko metody aktywizujące. Istnieje prosty sposób: mądra anegdota, która zilustruje przekazywaną naukę.

To trzeba wiedzieć i rozpoznawać – o herezjach (nie tylko dla katechetów)

Po bardzo krótkim wprowadzeniu Autor przedstawia na tle historii Kościoła herezje, które niektórzy złożyli do lamusa historii. Z pozoru anachroniczne, okazuje się, że mają się dobrze i dzisiaj. Odradzają się w coraz nowych odsłonach i wciąż znajdują swoich „wyznawców”.

Katechizmy.pl dla katechetów. Nasze plany na czas wakacji

Ile razy zdarzyło się nam powiedzieć: „Odkładam na urlop..”, „Przeczytam w wolnym czasie…”. Katecheto, jeśli też tak masz, to urlop tuż-tuż. Słowo się rzekło.

Tematy majowe i zabawy katechetyczne

W maju zapraszamy do skorzystania ze scenariuszy katechez i zabaw katechetycznych dla dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej.

Dokument o ludzkim braterstwie – na katechezie

Papież Franciszek w dniach 3-5 lutego 2019 r. odbył podróż apostolską do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Była to pierwsza w historii wizyta papieża na Półwyspie Arabskim. W trakcie tej wizyty Papież Franciszek jako Zwierzchnik Kościoła katolickiego oraz Wielki imam Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb podpisali wspólny „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”. Przestawiamy propozycję zajęć z młodzieżą w oparciu o Dokument.

Zbuntowana młodzież – jak prowadzić katechezę

Sam brak argumentów ze strony ucznia nie świadczy o tym, że się z katechetą i nauczaniem Kościoła zgodził.

Strony