Informacje i aktualności dla katechetów

 

Tematy majowe i zabawy katechetyczne

W maju zapraszamy do skorzystania ze scenariuszy katechez i zabaw katechetycznych dla dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej.

Dokument o ludzkim braterstwie – na katechezie

Papież Franciszek w dniach 3-5 lutego 2019 r. odbył podróż apostolską do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Była to pierwsza w historii wizyta papieża na Półwyspie Arabskim. W trakcie tej wizyty Papież Franciszek jako Zwierzchnik Kościoła katolickiego oraz Wielki imam Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb podpisali wspólny „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”. Przestawiamy propozycję zajęć z młodzieżą w oparciu o Dokument.

Zbuntowana młodzież – jak prowadzić katechezę

Sam brak argumentów ze strony ucznia nie świadczy o tym, że się z katechetą i nauczaniem Kościoła zgodził.

Komisja Wychowania KEP w sprawie organizacji lekcji religii w szkołach

W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami organizowania przez niektóre samorządy zajęć religii wyłącznie na pierwszych bądź ostatnich godzinach lekcyjnych, oświadczenie w tej sprawie wydał ks. dr. Marek Korgul, sekretarz Komisji Wychowania KEP.

Dzień Świętości Życia – na katechezie

Pamiętajmy na katechezie o Dniu Świętości Życia

Religia w szkole – kiedy jest obowiązkowa

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Stanowisko KEP w sprawie tak zwanej Karty LGBT

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tak zwanej Karty LGBT

Nowy „Program nauczania religii rzymskokatolickiej” – CO NOWEGO?

Czasem słyszymy pytanie: co może być nowego w nauczaniu religii, skoro depozyt wiary się nie zmienił? To pytanie wychodzi z fałszywego założenia, że wiarę można sprowadzić do przekazu wiedzy. Wyraża ono także błędne przekonanie, że język przekazu nie uległ zmianie. Co nowego znajdą katecheci w „Programie nauczania religii rzymskokatolickiej”? Dzisiaj w telegraficznym skrócie.

Podręczniki do nowej podstawy programowej najwcześniej od 2020 r.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP ogłosiła uchwałę w sprawie obowiązywania nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii.

Niepotrzebny spór religijny - Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

W odpowiedzi na złożenie w Sejmie ustawy, która konkretyzuje koncepcję szkoły świeckiej, biskup Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wydał oświadczenie.

Strony