Informacje i aktualności dla katechetów

 

Nowe opowiadania biblijne dla dzieci na CD

"Co widziały zwierzaki" to propozycja zapoznania dzieci w wieku 5 - 7 lat ze Starym Testamentem.

Kim jesteś Duchu Święty?

Na podstawie doświadczenia katechetycznego wiemy, że trudno jest rozmawiać o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej.

(Bez)radność wychowania...?

(Bez)radność wychowania... to praca, która podejmuje zagadnienia możliwości i ograniczeń oddziaływań wychowawczych w różnych sytuacjach życiowych wychowanków.

Strony