Informacje i aktualności dla katechetów

 

Nowa seria książeczek dla najmłodszych "Poznaję swoją wiarę"

Poznaję swoją wiarę to chrześcijańska seria książeczek dla najmłodszych, w której katecheta znajdzie ciekawe pomoce dydaktyczne, przybliżające dzieciom zagadnienia wybranych sakramentów.

Żywe obrazy biblijne - praca z uczniami metodą projektu

Przedstawiamy katechetom temat, który warto zrealizować z młodzieżą w formie projektu. Zaproponujcie uczniom przygotowanie żywego obrazu dotyczącego scen biblijnych. Może to być oczywiście działanie w ramach korelacji międzyprzedmiotowej, np. z językiem polskim lub plastyką, ale przede wszystkim jest to sposób, aby zaangażować uczniów w poznawanie Biblii i odczytywanie znaczenia słowa Bożego.

Jak dobrze przeżyć Wielki Post… na katechezie?

Jak dobrze przeżyć Wielki Post… na katechezie? Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji.

Sprawdziany wiadomości – klasa 7

Proponujemy gotowe sprawdziany do klasy 7. Katechetów, którzy są zainteresowani propozycją KLUCZA do sprawdzianów oraz punktacją – zapraszamy do kontaktu.

Katecheci klas 7 - sprawdziany z pierwszego półrocza

Jeśli potrzebujesz gotowego sprawdzianu do klasy 7 albo szukasz inspiracji do stworzenia własnej wersji pracy klasowej – zapraszamy!
Sobór Watykański I

Katecheci klas 7 – dodatkowe tematy

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 7 zapoznają się – zgodnie z nową „Podstawą programową kształcenia ogólnego” – z innym zakresem czasowym historii powszechnej i historii Polski, niż uczniowie klasy 1 gimnazjum. W związku z tym zaproponowaliśmy katechetom, by w planach wynikowych ujęli cztery nowe tematy. Dotychczas uczniowie poznawali je w klasie 3 gimnazjum.

Deklaracje o uczęszczaniu na lekcje religii

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie deklaracji o uczęszczaniu na lekcje religii

Korelacja międzyprzedmiotowa – historia

​W cyklu „Reforma szkoły a szkolna katecheza” podajemy wypis najważniejszych – z punktu widzenia katechezy – treści nauczania i umiejętności ucznia z języka polskiego i historii oraz uwagi praktyczne do korelacji na katechezie z tymi przedmiotami.

Katecheta w szkole – bez kompleksów

W tym roku szkolnym (2017/2018) zwracamy uwagę katechetów na dwa z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa!

Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Strony