Informacje i aktualności dla katechetów

 

Zbuntowana młodzież – jak prowadzić katechezę

Sam brak argumentów ze strony ucznia nie świadczy o tym, że się z katechetą i nauczaniem Kościoła zgodził.

Komisja Wychowania KEP w sprawie organizacji lekcji religii w szkołach

W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami organizowania przez niektóre samorządy zajęć religii wyłącznie na pierwszych bądź ostatnich godzinach lekcyjnych, oświadczenie w tej sprawie wydał ks. dr. Marek Korgul, sekretarz Komisji Wychowania KEP.

Dzień Świętości Życia – na katechezie

Pamiętajmy na katechezie o Dniu Świętości Życia

Religia w szkole – kiedy jest obowiązkowa

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Stanowisko KEP w sprawie tak zwanej Karty LGBT

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tak zwanej Karty LGBT

Nowy „Program nauczania religii rzymskokatolickiej” – CO NOWEGO?

Czasem słyszymy pytanie: co może być nowego w nauczaniu religii, skoro depozyt wiary się nie zmienił? To pytanie wychodzi z fałszywego założenia, że wiarę można sprowadzić do przekazu wiedzy. Wyraża ono także błędne przekonanie, że język przekazu nie uległ zmianie. Co nowego znajdą katecheci w „Programie nauczania religii rzymskokatolickiej”? Dzisiaj w telegraficznym skrócie.

Podręczniki do nowej podstawy programowej najwcześniej od 2020 r.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP ogłosiła uchwałę w sprawie obowiązywania nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii.

Niepotrzebny spór religijny - Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

W odpowiedzi na złożenie w Sejmie ustawy, która konkretyzuje koncepcję szkoły świeckiej, biskup Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wydał oświadczenie.

Religia w szkole polskiej na tle standardów europejskich i w świetle polskiego prawa.

W związku z wywołaną przez niektórych polityków jakoby sporną kwestią nauczania religii w szkole polecamy katechetom krótkie oświadczenie i wyjaśnienia zamieszczone na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Nowa Podstawa programowa katechezy już opublikowana

Oczekiwana Nowa Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, która zatwierdzona została przez Konferencję Episkopatu Polski 8 czerwca 2018 r., już się ukazała. Została wydana przez Edycję Świętego Pawła.

Strony