Informacje i aktualności dla katechetów

 

Propozycje kartkówek

Nowa pomoc dydaktyczna w postaci kartkówek, które są świetnym narzędziem na sprawdzenie wiadomości uczniów z niewielkiej części materiału.

Sprawdzian nr 1 dla klasy 8 SP – Błogosławieństwa i Chrzest Święty

Pierwszy sprawdzian do klasy 8 oparty jest na treściach z podręcznika „Jezus działa i zbawia” serii „W drodze do Emaus” (rozdział I oraz rozdział II dotyczący sakramentów w ogóle i chrztu świętego).

Klasa 8 – Przygotowanie do bierzmowania – katecheza 2. Niezasłużone dary

Przedstawiamy kolejną, drugą katechezę do klasy 8 związaną z przygotowaniem do bierzmowania.

Propozycje kartkówek

Nowa pomoc dydaktyczna w postaci kartkówek, które są świetnym narzędziem na sprawdzenie wiadomości uczniów z niewielkiej części materiału.

Nowe podręczniki i pomoce katechetyczne do zreformowanej szkoły

Przygotowujemy się już do pracy nad potrzebnymi podręcznikami i pomocami katechetycznymi w oparciu o nowe wymagania.

Dla katechetów: Ocena pracy nauczyciela od nowego roku szkolnego

Od czego zależeć będzie ocena pracy nauczyciela (także katechety) od nowego roku szkolnego?

Bierzmowanie - materiały dla klasy 8

Przygotowujemy dodatkową pomoc dla katechetów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 będą korzystać w klasach ósmych z podręczników dla klasy 2 gimnazjum.

II Międzynarodowy Kongres Katechezy

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji ogłasza II Międzynarodowy Kongres Katechezy, który odbędzie się w Rzymie od 20 do 23 września 2018 roku, poruszając temat: „Katecheta, Świadek Tajemnicy”.

Mamy nową Podstawę Programową Katechezy

Konferencja Episkopatu Polski podczas 379. Zebrania Plenarnego w dniu 8 czerwca 2018 roku przyjęła nową Podstawę Programową Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.

Zabawy katechetyczne na koniec roku szkolnego

Około połowy czerwca, gdy oceny już zostały wystawione, a wszyscy są zmęczeni, warto sięgnąć do zabaw katechetycznych, by dobrze wykorzystać nawet te ostatnie w roku szkolnym godziny.

Strony